Bitcoin når rekordhöga höjder

Priset på bitcoin fortsätter att öka – den forna veckans rekordhöga pris om $1400 är redan överträffat och det nuvarande högstapriset om $1,591.97 uppnåddes tidigare under dagen där priset sedan dess har hållits på en relativt stabil nivå med ytterst små mikroförändringar i prisnivå. Vid början av året låg priserna på omkring $800 per bitcoin och experternas förutsägelse om att priserna kommer att nå höjder om $3000 – $4000 per bitcoin vid årets slut verkar att stämma om värdeökningen fortsätter att öka i samma takt året igenom.

Även om bitcoin är den populäraste och mest framgångsrika kryptovalutan är det viktigt att ta med i beräkningarna att kryptovalutor rent generellt får ett större fotfäste och högre relevevans som betalningsmedel globalt sett. Världens näst största blockkedja av kryptovalutor efter bitcoin – ether(eum) – har under dagen även den nått sin allra högsta punkt någonsin om ett värde om över $100 per virtuellt mynt.

De som hade investerat i bitcoin vid årets början har nu med det nästintill fördubblade värdet även dubblerat sin investerade portfölj i kryptovalutan på mindre än ett halvår. Utvecklingen ser inte ut att stanna och eftersom att bitcoin enligt teorin kommer att befinna sig på dess högsta värdepunkt när det maximala antalet mynt har grävts fram – 21 miljoner – är det en lång väg att vandra fram tills dess. Vissa spekulerar i att värdet på bitcoin eventuellt kring nästa århundrade kommer att ha ett värde på över $100,000 per mynt. Vidare anser även andra att det enda hotet mot kryptovalutan är att elektronik rent generellt av någon anledning skulle utplånas.

Trenden är dock tydlig och ständiga uppgången kan enligt experter delvis förklaras med den ständigt ökande efterfrågan i exempelvis Japan och Kina där Yuan – Kinas officiella valuta – devalveras vilket gör att dess invånare istället vänder sig till Bitcoin som erbjuder en högre köpkraft.

Eftersom att förutsägelserna har stämt hittills finns det ingen anledning att tveka på att Bitcoin verkligen är här för att stanna – värdet kommer enligt experterna att öka och kommer vid årets slut att befinna sig på kring $3000 – $4000 per bitcoin som tidigare nämnt. Små fluktuationer är att räkna med men eftersom att priset enligt teorin ökar allt eftersom att tillgången till nya bitcoins minskar och sedan tar slut förväntas priset ständigt att öka. Vidare är det ett faktum att desto fler mynt som grävs fram desto längre tid tar det att gräva fram nya bitcoins – detta leder till att efterfrågan alltid står i proportion till utbud och att marknaden aldrig kommer att överflödas med bitcoins vilket leder till att priserna i sådana fall hade sjunkit.

Vårt tips är att köpa bitcoins medan du har råd med det – det kommer inte att dröja länge förrän priserna har gått upp så pass mycket att man kommer att ångra sig om man inte köpt bitcoins tidigare. Ett köp idag är fortfarande dyrare i jämförelse med för ett halvår sedan – men kommer fortfarande endast utgöra hälften av kostnaderna väljer man att investera nu istället för vid årets slut där priserna förväntas ligga fördubblade i kontrast till den nuvarande evalueringen.

Handlingskraft verkar vara den största styrkan när det gäller att investera i världens mest populära kryptovaluta!